| Hrvatski | English |
Prodajni Inox Asortiman

Inox debelostijene cijevi


Nudimo Inox debelostijene cijevi prema EN 10216-5 standardu i u sljedećim kvalitetama materijala:

AISI 304 - AISI 316L

Certifikati prema EN 10204/3.1
Inox debelostijene cijevi
Inox debelostijene cijevi: Vanjski promjer Ø 32 - Ø 106 mm
VANJSKI
PROMJER
mm
UNUTARNJI
PROMJER
mm
GARANTIRANE DIMENZIJE NAKON OBRADETEŽINA
kg/m
DIMENZIJE PO
VANJSKOM PROMJERU
DIMENZIJE PO
UNUTARNJEM PROMJERU
Max. Ø vanj.
mm
Min. Ø unu.
mm
Max. Ø vanj.
mm
Min. Ø unu.
mm
32
32
16
20
31,0
31,0
18,0
22,0
30,0
30,0
17,0
21,0
5,0
4,3
36
36
36
16
20
25
35,0
35,0
35,0
18,5
22,0
27,0
34,0
34,0
34,0
17,0
21,0
26,0
6,9
6,0
4,6
40
40
40
20
25
28
39,0
39,0
39,0
22,5
27,0
30,0
38,0
38,0
38,0
21,0
26,0
29,0
7,9
6,5
5,6
45
45
45
20
28
32
44,0
44,0
44,0
22,5
30,5
34,1
43,0
43,0
43,0
21,0
29,1
33,0
10,6
8,3
6,8
50
50
50
25
32
36
49,0
49,0
49,0
27,2
34,0
38,0
48,0
48,0
48,0
26,0
33,0
37,0
12,5
9,9
8,2
56
56
56
28
36
40
55,0
55,0
55,0
30,5
38,5
42,0
54,0
54,0
54,0
29,0
37,0
41,0
15,5
12,2
10,4
63
63
63
63
32
36
40
50
62,0
62,0
62,0
62,0
34,5
38,5
42,5
52,5
60,5
60,5
60,5
61,0
33,0
37,0
41,1
51,0
19,4
17,6
15,8
10,1
71
71
71
71
36
40
45
56
69,5
69,5
69,5
69,5
38,5
42,5
47,7
58,1
68,5
68,5
68,5
68,5
37,0
41,0
46,0
57,0
24,8
22,7
20,1
13,2
754073,542,572,041,026,6
80
80
80
40
50
63
78,5
78,5
78,5
43,0
52,5
65,5
77,0
77,0
77,5
41,0
51,0
64,0
31,6
25,9
16,8
854583,548,082,046,034,1
90
90
90
90
50
56
63
71
88,5
88,5
88,5
88,5
53,0
58,5
63,5
73,5
87,0
87,0
87,0
87,5
51,0
57,0
64,1
72,6
37,2
32,8
27,9
21,2
955093,552,091,051,042,8
100
100
100
100
56
63
71
80
98,5
98,5
98,5
98,5
59,0
65,6
73,5
82,6
96,5
96,5
97,0
97,0
57,0
64,0
72,5
81,5
45,1
39,8
33,4
24,9
106
106
106
106
56
63
71
80
104,0
104,0
104,0
104,0
59,0
66,0
74,0
82,5
102,5
102,5
102,5
103,0
57,0
64,0
72,5
81,5
53,3
48,2
41,4
32,9